Význam nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení tvoří v objektech velmi významnou osvětlovací soustavu. Toto osvětlení slouží v případě, že dojde k výpadkům elektrické energie a tím pádem i k selhání normálního osvětlení. Úkolem nouzového osvětlení je ochrana lidí, kteří se v budově nacházejí, a jejich bezpečná evakuace z objektu. Slouží tedy v mimořádných událostech, kdy se prostory leckdy stávají nebezpečnějšími. Nouzové osvětlení se dělí na osvětlení náhradní a nouzové únikové. Náhradní osvětlení zabezpečuje funkci normálního osvětlení a neomezuje lidi v pokračování běžných činností.

nouzové osvětlení

Nouzové únikové osvětlení se pak dělí do dalších tří kategorií – nouzové osvětlení únikových cest, protipanické osvětlení a osvětlení prostorů s velkým rizikem. Osvětlení únikových cest slouží k bezpečnému opuštění budovy. Určuje směr úniku. Každý jste si zajisté v budovách všimli typické zelené značky, která vyobrazuje panáčka v běhu a šipku ukazující směr. Protipanické osvětlení najdeme ve veřejných prostorách s podlahovou plochou větší než 60 m2. Účelem protipanického osvětlení je umožnit lidem bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám. Osvětlení prostorů s velkým rizikem zajišťuje bezpečnost lidí při nebezpečných procesech či situacích a v případě potřeby umožňuje správně ukončit činnosti, které by mohly být nebezpečné pro ostatní lidi nacházející se v prostoru.

světelný nápis

Nouzové osvětlení také spadá pod požární bezpečnost staveb. Požární bezpečnost je předmětem několika zákonů, které je potřeba striktně dodržovat. Na co se však často zapomíná, je revize nouzového osvětlení. Ta se provádí jednou za rok a zahrnuje přezkoušení všech důležitých elektronických prvků. Musí být funkční nejenom osvětlení, ale také nabíjecí zařízení těchto systémů. Řádná každoroční revize je důležitá, protože nouzové osvětlení může zachraňovat lidské životy.

You Might Also Like