S dodávkou z půjčovny dodávek Praha za nejkrásnějšími hrady


Cestování po republice bylo nesmírnÄ› populární za socialismu, kdy nemÄ›li lidé tolik možností vycestovat za hranice, a pokud tomu tak bylo, vÄ›tÅ¡inou Å¡lo o státy bývalého socialistického bloku. Tehdy se jezdilo pÅ™evážnÄ› autobusy na hvÄ›zdicové zájezdy, anebo vlastními osobními vozy napÅ™Ã­Ä ÄŒeskoslovenskem. Nejlépe na tom byla auta, kde se dalo pÅ™espat uvnitÅ™, tedy upravené dodávky, napÅ™. Å koda 1203. Dalo se pÅ™enocovat kdekoli, a tím bylo cestování dobrodružnÄ›jší.

hrad Pernštejn

To samé si můžete dopřát i dnes, je k tomu vhodná doba, kdy do dovolenkových plánů zasahuje koronavirus, a také nepříliÅ¡ lichotivá situace v souvislosti s imigraÄní politikou nÄ›kterých zemí EU. Čím dál více lidí je zároveň nasyceno přímoÅ™skými letovisky a dopÅ™eje si radÄ›ji pobyt v poklidu, v tuzemských rodinných penzionech nebo mimo sezónu v poloprázdných kempech. Koncepce dovolené v ÄŒesku může být různá a jednou z možností je zasvÄ›tit ji do prohlídky architektonických skvostů – stÅ™edovÄ›kých hradů s vozem z půjÄovny dodávek Praha.

NejkrásnÄ›jší Äeské a moravské hrady

Jsou nejkrásnÄ›jší, protože jsou obklopené nádhernou přírodou, vodními toky, a zpravidla přírodními památkami Äi rezervacemi.

hrad Bouzov

PernÅ¡tejn – klenot vysoÄiny nad Å™ekou Svratkou si nenechte ujít, stal se námÄ›tem i pro tvůrce nÄ›kterých naÅ¡ich pohádek („Jak se budí princezny“).

Kokořín – jeho podmanivá silueta se rovněž objeví v pohádce „Princezna se zlatou hvězdou“. Z hradní věže je fantastický výhled na přírodní památku Kokořínský důl.

Krašov – krásný výhled na řeku Berounku si můžete dopřát i zde, jde sice o hradní zříceninu, ale jednu z nejnavštěvovanějších v Česku.

Bouzov – je považován za nejúchvatnÄ›jší hradní stavbu na naÅ¡em území, vystavÄ›l ji Řád nÄ›meckých rytířů, a máte-li možnost využít vyhlídkový let malým letadlem Äi vrtulníkem, neváhejte. Bouzov se opÄ›t objevuje v nÄ›kterých starších filmech a pohádkách.

You Might Also Like