Francouzský císař

·         Napoleon (1769-1821) byl vynikající stratég, diplomat, měl dobrou paměť a představivost

·         direktorium se jevilo jako slabé a neschopné, ve volbách vyhrávali příznivci jakobínů – majetné vrstvy se obávaly, aby se vše nevrátilo zpět do revolučních poměrů – zahraniční výboje

·         1796 – Bonaparte vrchním velitelem armády v Itálii – porazil Rakušany, obsazení severní a střední Itálie, zřízeny „dceřiné“ republiky

·         1798-1799egyptské tažení – vyhýbá se Nelsonovi, Rossetská deska (Champollion rozluštil hieroglyfy)
zámek compiègne

·         1799 – Napoleon provádí státní převrat – vystoupení v Konventu, strhuje Direktorium – vláda tří konzulů

·         Napoleon byl velmi populární, dokázal porazit Rakousko mír mezi Francií a Velkou Británií, Španělskem a Batávskou republikou

·         1801 – podepisuje konkordát s církví – přísahal, že obnoví katolickou víru, papež Pius VII. chtěl ale zpět i konfiskovanou půdu, tu nedostal – jmenoval arcibiskupy a biskupy, stát ji platil i částečný plat a tím roste Napoleonova obliba mezi lidem

·         1802 – Napoleon se jmenuje doživotním konzulem

·         1804 prohlášen císařem


·         při korunovaci si korunu nasadil sám → byl zvolen lidem, postavil se na roveň římsko-německému císaři


·         odpor Františka II. (Rakousko) a Alexandra I. (Rusko) – postavil se na jejich roveň
 

·        bitevní pole
Code Civil (Občanský zákoník = Napoleonův zákoník)


·         vzor pro zákoníky většiny evropských států, vnese pořádek do tehdejšího zmateného zákoníku


·         rovnost lidí před zákonem, právo na soukromý majetek, osobní svoboda, pracovní zákoník (musel být uveden důvod propuštění atd.)


·         autorita muže a otce (rodinné právo), otec rozhodoval o svých dětech až do 30 let, žena také podřízená


·         trestní zákoník

·         1805Bitva u španělského mysu Trafalgar – britská flotila zvítězila – vynikající admirál Horatio Nelson (zemřel zde)

·         Bitva u Slavkova


·         „Bitva tří císařů“ – Napoleon, František II. (Rakousko), Alexandr I. (Rusko)


·         Napoleon využil prostředí – zvítězil, od Rakouska získal Benátsko, Dalmácii, Istrii, Tyrolsko


·         na památku postaven v Paříži „Ven dómský sloup“


·         zrušil Svatou říši římskou roku 1806 – již nikdy nebude obnovena, z 16 států vytvořil Rýnský spolek pod ochranou Francie

·         1806kontinentální blokáda – chtěl s tím porazit Velkou Británii, všechny země pod vlivem Francie nesměly s Velkou Británií obchodovat

·         blokáda však ztroskotala kvůli několika důvodům:


·         některé země ji porušovaly


·         anglické zboží bylo kvalitnější


·         Amerika začala velmi obchodovat


·         blokáda pomohla rozvoji domácího průmyslu (v Čechách se například místo cukrové třtiny začala pěstovat řepa)

·         1813Bitva národů u Lipska – Napoleon poražen, musel přistoupit na mírová jednání, u 1792 – Savojsko, město Ays zůstává, vyklízí vojenské pevnosti, odevzdávají zbraně

·         Napoleonovi se nakonec podařilo prchnout z Elby

·         vláda sta dní – Napoleon znovu vládne 3 měsíce

·         1815Bitva u Waterloo – Napoleon znovu poražen, tentokrát odvolán na ostrov sv. Heleny, zde umírá

 

You Might Also Like