Vývoj peněz a obchodování s nimi na finančních trzích

Peníze se rozvinuly jako pohodlnější nástroj směny zboží, než byla přímá výměna jednoho druhu výrobku za jiný. Mince se původně cenily pro svůj obsah drahého kovu.
Dnešní oběživo je přijímáno jako platební prostředek a většina nepřímých směn v kterékolivekonomice se realizuje jeho prostřednictvím. Nové metody placení vedly k rozvoji peněžních trhů, na který se obchoduje s různými formami peněžních hodnot, od měny a zlata po firemní a státní cenné papíry.
směnné kurzy
Peněžní trhy
Systémům zajišťujícím nákupy a prodeje měn a krátkodobých finančních zdrojů se říká peněžní trhy. Zprostředkovatelé zde obchodují se zlatem, se zahraničními měnami a krátkodobými cennými papíry – dokumenty, jež zaručují pozdější splatnost dluhu nebo jiného nároku, jako jsou například obligace nebo akcie.
čísla na burze
·         trh se zlatem: jedná se o zlaté slitky – cihly, investiční zlato slouží jako bezpečná forma k uložení peněžního kapitálu, zlato znamená stabilitu, zlato je základní prostředek k zachování hodnoty v čase
·         trh s devizami: devizoví dealeři nakupují a prodávají různé měny, hlavním směnným prostředkem je americký dolar,Forex (Foreign Exchang) je globální a decentralizovaný trh určený k obchodování s devizami
·          trh s cennými papíry: nákup a prodej cenných papírů probíhá na burzách cenných papírů, největší světové burzy jsou v Londýně, New Yorku a Tokiu
·         obchodování na obrazovce: Torontská burza zavedla v roce 1983 elektronické obchodování, které umožňuje členům okamžitý přístup k informacím o obchodech na obrazovkách počítačů, systém je ujal po celém světě, urychlil obchodování a rozšířil jeho záběr.
neražený kov
Některé ze základních pojmů
Akcie – akcie jsou cenné papíry, vyjadřující podíly na upsaném kapitálu, reprezentují podíl na majetku společnosti a zakládají nárok na podíl na zisku této společnosti ve formě dividend.
Akciový index – akciový index je ukazatel, ilustrující vývoj tržních hodnot, sleduje vývoj vybraných akcií významných společností ze zvolených odvětví
Obligace – stvrzenky o vládním nebo firemním dluhu, který má být splacen obvykle s pevnou úrokovou sazbou a v pevné stanovené lhůtě
 

You Might Also Like